Luftförsvarsgruppcentral S16 "Sländan"

Luftbevakningsmuséet i Skåne

Du når oss på epost:
luftbevakningsmuseet@gmail.com

Vanlig post
MARC museigrupp
Box 4053
203 11 Malmö

Telefon till Mats Nordström, ansvarig museiguide:
0703-489190

Vill du ladda ner våra broschyrer?
Det kan du göra här:
Broschyr 1 Lgc
Broschyr 2 Lgc
Broschyr RSA