Luftförsvarsgruppcentral S16 "Sländan"

Bok om Lgc - En teknik som varade i 40 år

Boken, inbunden 230 sidor i A4, beskriver anläggningstypens historik och uppbyggnad, med tyngdpunkt på den tekniska konstruktionen.

Vidare beskrivs kort landets alla anläggningar, och den status de har idag.

Boken beställer ni genom att betala in 250:- + frakt 114:- = 364:- till plusgiro 53 99 61-3. Glöm inte, vid inbetalningen, att i OCR-fältet, ange namn och adress , samt även mobilnummer och mailadress för att få avisering från Schenker när paketet är framme.

Om ni vill spara portot kan boken köpas på Ängelholms Flygmuséum, eller i samband med ett besök i Lgc Åstorp. Den kan även köpas av lokala representanter i Malmö, Göteborg och Hässleholm, om ni har nära dit. Om ni skickar en förfrågan om detta i mail till luftbevakningsmuseet@gmail.com, får ni kontaktuppgifter, så att ni kan komma överens om avhämtning.