Luftförsvarsgruppcentral S16 "Sländan"

Kullabygdens luftbevakningskompani L101 Luftbevakningsstationer Ls