Luftförsvarsgruppcentral S16 "Sländan"

Luftförsvarsgruppcentral S16 , kodnamn ”Sländan”, i Åstorp byggdes 1953-54 och betjänades av 101:a luftbevakningskompaniet fram till nedläggningen av hela det optiska luftbevakningssystemet 1994.

Systemet bestod av ett sextiotal anläggningar av denna typ i landet, och ”Sländan” är den enda bevarade hela anläggningen.

Luftbevakningstornen runt om i landskapet, som bemannades av personal från luftbevakningskompanierna, skämtsamt benämnda ”tornsvalor”, är ett välkänt fenomen, men de centraler som tog emot och omsatte deras rapporter, är desto okändare.

Viss materiel från dessa centraler finns till beskådande på flygmuséer i landet, men nu har ni chansen att besöka en autentisk anläggning. Det är som att stiga in i 1960-talet, och känna sig förflyttad till kalla krigets dagar.

Här nedan kan ni se ett bildspel med interiörer från anläggningen. Och här kan ni se en film om anläggningens uppbyggnad.